Podziękowania za pomoc

Dolnośląskie Towarzystwo Opieki na d Chorymi ze Stomią

pomoc nieodpłatna - przekazanie wyrobów w rroku 1998.

Związek Kynologiczny w Polsce o/Wrocław

za pomoc przy zoragnizowaniu I Krajowej Wystawy Psów Pasterskich we Wrocławiu d. 09.06.2001.

Caritas Archidiecezji Wrocławskie

za przekazanie daru 100 chlebów dla ofiar klęski powodzi w Kotlinie Kłodzkiej w roku 1998.

Wratislavia Cantans

za przekazanie pięknych tortów dla balu charytatywnego w roku 1999.